Shopify Free Trial Apply
Shopify 60天试用
Shopify 14天试用

隽永东方数据中心用户手册

为了提升隽永东方数字营销服务品质和用户满意度,隽永东方近期全新升级了隽永东方数据中心系统,参考 隽永东方数据中心(billing.usidc.net)管理平台全新升级,闪亮登场 这篇文章。
 
为了让隽永东方用户更好的通过隽永东方数据中心系统和我们进行更好的互动,特撰写此篇文章进行详细的阐释。
 
一,登陆隽永东方数据中心 (https://billing.usidc.net/clientarea.php) 可以通过以下几种方式来登陆:
A, 通过输入官网网址:https://billing.usidc.net/clientarea.php ;
WechatIMG815.jpeg

 
B,通过微信小程序,搜索“隽永东方数据中心” 。

WechatIMG816.png

 
二,参与项目互动:

WechatIMG817.jpeg


WechatIMG818.jpeg


WechatIMG819.jpeg


WechatIMG820.jpeg

二,产品续费:

WechatIMG821.jpeg


WechatIMG822.jpeg


WechatIMG823.jpeg


WechatIMG824.jpeg

 
三,购买新产品:

WechatIMG825.jpeg


WechatIMG826.jpeg


WechatIMG827.jpeg

四,向朋友推荐隽永东方产品和服务:

WechatIMG828.jpeg


WechatIMG829.jpeg

 
0
2019-07-10

0 个评论

要回复文章请先登录注册